فارسی

بالاست پرچم بی برو برگرد

بالاست پرچم بی برو برگرد، بالاست پرچم بی برو برگرد رفیق {نگران نباش} بیخود تو اصلا تکست آهنگ یه مشت سرباز متفاوت شدن از هیچکس ما یه مشت سربازم بودیم بیشتر جدی بگیر رپمو تو فاز شوخی نیستم رفتن خیلیا متفاوت شدن از کنارمون این عیدم ما هستیم به یادتون میخوام شهیدا بدونن اگه هستیم خاکی واسه خون پاکشونه که رو زمین باشیم کل لوطیا بدونن که تو هم اگه مردی ما هستیم باهات

بالاست پرچم بی برو برگرد

بالاست پرچم ، بی برو برگرد. رفیق {نگران نباش} ، بیخود تو اصلاً ما یه مشت سربازیم ، بودیم بیشتر. جدی بگیر رپمو توو فازِ شوخی نیستم. رفتن خیلیا متفاوت شدن از کنارمون ؛ این عیدم ما هستیم به یادتون

بالاست پرچم، بی برو برگرد، رفیق {نگران نباش}، بیخود تو اصلا. ما یه مشت سربازیم بودیم بیشتر، جدی بگیر حرفامو تو فاز شوخی نیستم. رفتن خیلیا متفاوت شدن از کنارمون این عیدو ما هستیم به یادشون

السابق
بیا برگرد ای مسافر خسته
التالي
بیا دوباره برگرد ارمین

اترك تعليقاً