فارسی

درود یعنی چه

درود یعنی چه، درود یک واژه فارسی است متخصص لغتنامه دهخدا قرار است صلوات و نتیجه فرهنگ معین قرار است دعا و ستایش و سلام و رحمت آمده است. [۱] برخی مورخان و ادبا متفاوت شدن از «درود» به معنی چوب یاد کردند همچنان که «نجار» را درودگر (مانند مِس‌گر ، کارگر و .) می‌گویند. [۲]

درود یعنی چه

درود. [ دُ ] (اِ) به معنی صلوات است که متفاوت شدن از خدای تعالی رحمت و متفاوت شدن از ملائکه استغفار و متفاوت شدن از انسان ستایش و دعا و متفاوت شدن از حیوانات دیگر تسبیح این است. (برهان ) (متفاوت شدن از غیاث ) (متفاوت شدن از آنندراج ) (متفاوت شدن از جهانگیری ). همراه باشید لفظ گفتن و فرستادن و رسیدن و رساندن و دادن مستعمل است . (آنندراج ) : ز یزدان و متفاوت شدن از ما بر آن کس که تارش خرد این است و داد پود. فردوسی . ز یزدان و متفاوت شدن از ما برآن کس

درود یک واژه فارسی است متخصص لغتنامه دهخدا قرار است صلوات و نتیجه فرهنگ معین قرار است دعا و ستایش و سلام و رحمت آمده است. برخی مورخین و ادبا متفاوت شدن از «درود» به معنی چوب یاد کردند همچنان که «نجار» را درودگر ( مانند مِس گر ، کارگر و . . . ) می گویند. ♦ یکی دست بر آهن و یکی هم ♦ بجان هم افتاده چون قوم سود ♦ متفاوت شدن از خاک و و آهن و میخ

السابق
شب های برره قسمت 43
التالي
اهنگ خوشحال باش من رفتم

اترك تعليقاً