فارسی

روی سه پا می ایستد ولی زمان حرکت روی یک پا

روی سه پا می ایستد ولی زمان حرکت روی یک پا، سرگرمی روی سه پا می ایستد اما وقتی روی یک پا حرکت می کند جواب این معمای جالب و سخت چیست که روی 3 پا می ایستد اما وقتی حرکت می کند از 1 پا استفاده می کند؟ روی سه پا می ایستد اما وقتی در جدول و بازی شهربانو روی یک پا حرکت می کند، جواب این معما را در ماگرتا می خوانیم. جواب این معما «فرغون» است. همچنین بخوانید آن چیزی است که می نویسد اما نمی تواند یک نامه را بخواند و

روی سه پا می ایستد ولی زمان حرکت روی یک پا

روی سه پا می ایستد، روی یک پا راه می رود. ناشناس بچه ها جواب رو پیدا کن و بنویس. فرغون ناشناس روی سه پا می ایستد اما زمان حرکت روی یک پا را از سایت نکس اسکرین دریافت کنید. جواب زمین است سه پا دارد وقتی می ایستد یک پا دارد :: جواب بازی

روی سه پا می ایستد، اما وقتی روی یک پا حرکت می کند { پاسخ صحیح } می خواهم شما را با پاسخ صحیح این معما آگاه کنم! آیا آماده شنیدن پاسخ هستید؟ آن چیست که روی سه پا می ایستد اما هنگام حرکت روی یک پا می ایستد؟ پاسخ هست: (فرغون) امتیاز این آهنگ موزیک معمولی 8 آذر 1401 پست های پیشنهادی سحر {موزیک باز} – دلتنگی حمید هیراد – سده

السابق
رستوران خاور خانم
التالي
رستوران شاندیز جردن

اترك تعليقاً