فارسی

سوالات درس ۱۸ مطالعات هفتم

سوالات درس ۱۸ مطالعات هفتم، سوالات متن درس ۱۸ هجدهم مطالعات اجتماعی هفتم همراه باشید جواب ؛ منجر به این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی و تستی چهار گزینه ای متن درس 18 هجدهم قدیمی ترین سکونتگاه های ایران کتاب مطالعات اجتماعی هفتم متوسطه اول را قرار داده ایم. منجر به ادامه همراه باشید بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

سوالات درس ۱۸ مطالعات هفتم

سوال درس ۱۸ مطالعات اجتماعی هفتم سوالات مطالعات هفتم / درس هجدهم :: :قدیمیترین سکونت گاه های ایران توجه : منجر به این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد (اکثر دانش آموزان نمره بالای 19 همراه باشید این گرفته اند)

سوالات متن مطالعات هفتم / سوالات متن درس ۱۸هفتم ۱- منجر به موزه ایران باستان چه آثاری نگهداری می شود؟ پاسخ: مجسمه ها و ظروف و دنده و وسایلی متفاوت شدن از خیلی وقته رفته های بسیار فوق العاده است دور ایران نگهداری می شود. ۲- دلیل نامگذاری موزه ایران باستان {چیست}؟

السابق
سوالات درس ۱۲ علوم ششم
التالي
نتیجه بازی لیورپول

اترك تعليقاً