فارسی

ضخیم ترین لایه زمین

ضخیم ترین لایه زمین، ضخیم ترین لایه زمین جای خالی است؛ بر اساس کتاب علوم پایه ششم به ترتیب ضخیم ترین و نازک ترین و حجیم ترین لایه زمین «هسته – پوسته – گوشته» می باشند، پس نتایج می گیریم ضخیم ترین آن هسته است. همچنین بخوانید:‌ ناقل بیماری {چیست} علوم ششم ابتدایی

ضخیم ترین لایه زمین

۴ لایه‌های زمین تغییر وضعیت زیربخش‌های لایه‌های زمین ۴.۱ پوسته ۴.۲ گوشته ۴.۲.۱ سنگ‌کره (لیتوسفر) ۴.۲.۲ سست‌کره (استنوسفر) ۴.۳ هسته ۴.۳.۱ هستهٔ بیرونی ۴.۳.۲ هستهٔ درونی ۵ ویژگی‌های فیزیکی تغییر وضعیت زیربخش‌های ویژگی‌های فیزیکی ۵.۱ گرانش ۵.۲ دما و فشار ۵.۳ جرم، حجم و چگالی ۶ پدیده‌ها و بلایای طبیعی ۷ ‌شناسی اقتصادی

معلم خصوصی. علوم تجربی ششم دبستان. به ترتیب ضخیم ترین و نازک ترین و حجیم ترین لایه زمین کدام اند؟. 1 ) هسته – پوسته – گوشته. 2 ) پوسته – هسته – گوشته. 3 ) گوشته – پوسته – هسته.

السابق
ماهی قرمز کوچک
التالي
portaltvto نتایج آزمون

اترك تعليقاً