فارسی

قلب تو قلب پرنده ابی

قلب تو قلب پرنده ابی، قلب تو قلب پرنده پوستت اما پوست شیر زندون تنو رها کن ای پرنده پر بگیر دانلود آهنگ پوست شیر ابی حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه اولین و آخرین حرف حرف هر روز و هنوزه تنهایی شاید یه راهه راهیه تا بی نهایت قصه ی {همیشه} تکرار هجرت و هجرت و هجرت اما توو این راه که همراه جز هجوم خار و خس {نیست} کسی شاید باشه شاید کسی که دستاش قفس {نیست}

قلب تو قلب پرنده ابی

قلب تو قلب پرنده پوستت اما پوست شیر زندون تن و ترک کن ای پرنده پر بگیر حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه ا ولین و آخرین حرف حرف هر روز و هنوزه ♪♪♪ تنهایی شاید یه راهه راهیه تا بی نهایت قصه {همیشه} تکرار هجرت و هجرت و هجرت اما تو این راه که همراه جز هجوم خار و خس {نیست} کسی شاید باشه شاید کسی که دستاش قفس {نیست} ♪♪♪ پوستت اما پوست شیر

قلب تو قلب پرنده پوستت اما پوست شیر. زندون تن و ترک کن ای پرنده پر بگیر. متن آهنگ قلب تو قلب پرنده متفاوت شدن از ابی. پارســـــــــــــــیا موزیـــــــــک. اون ور جنگل تن سبز پشت دشت سر به دامن. اون ور .

السابق
قلب تو قلب پرنده
التالي
اهنگ قلب منی حامیم

اترك تعليقاً