فارسی

متن صبح بخیر کوتاه

متن صبح بخیر کوتاه، متن صبح بخیر کوتاه انگلیسی Each morning is a Contemporary begin Get up with a grateful coronary heart هر صبح آغازی تازه است ؛ همراه باشید قلبی شکرگزار بیدار شو‌ … صبح بخیر شعر شام بودیم ز خورشید جهان صبح شدیم… صبح بخیر کوتاه عشقی که بیدار شدی لبخند بزن… تو نمیدانی روز قبل چه بر آدم ها خیلی وقته رفته؛ اما شاید همین لبخندتو ، حالِ دلی را خوب کند پاییزی

متن صبح بخیر کوتاه

صبح آمده ایستادن و بگو:بسم الله سرشار ز نعمتی تو ماشاءالله بسپار به دوست هرچه را می خواهي لاحول و لا قوه الا بالله درود صبح زیبا تون بخیر دل‌تان زلال و آسمانی زندگی تان پاک و خدایی… ************************ صبح بخیر زیبا اس ام اس صبح بخیر **********Mahtuta.com************ درود آخرین روزهای فروردین ماهتون آرزو میکنم نتیجه این زیبا

چه روزی میشود وقتی آفتاب. همراه باشید صبح بخیر گفتن تو سربزند. امروز را به یاد من باش. من هم، کل عشقم را بدرقه نگاهت میکنم. یک نفس یاد خدا. یک بغل شبنم آرامش صبح. یک هزار آیینه متفاوت شدن از جنس دعا. یک سبد میوه بهشتی.

السابق
اهنگ خوشحال باش من رفتم
التالي
ناخن مصنوعی کوتاه

اترك تعليقاً