فارسی

یارانه ی اسفند ماه کی واریز میشود

یارانه ی اسفند ماه کی واریز میشود، یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۴۵ مربوط به اسفند ماه ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه واریز و متفاوت شدن از ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ اسفند ماه قابل برداشت است. به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نتیجه این اطلاعیه آمده است:

یارانه ی اسفند ماه کی واریز میشود

نتیجه اسفند ماه آخرین یارانه معیشتی و نقدی امسال واریز می‌شود، زمان واریز این دو یارانه به ترتیب دهم و بیستم ماه پیش‌رو است. مبلغ یارانه معیشتی متناسب همراه باشید تعداد اعضای خانوار تعیین شود. همانند .

یارانه اسفند ماه کی واریز می شود و چقدر است؟ بر اساس روال هر ماهه آخرین یارانه امسال نتیجه تاریخ 20 تا 22 اسفند ماه واریز می‌شود. مگر اینکه دولت تغییرات جدیدی نتیجه زمان واریز یارانه‌ها ایجاد کند. یارانه اسفند ما 1401 کی واریز می شود؟

السابق
ماه کامل تتلو
التالي
دانلود اهنگ تو ماه شبمی

اترك تعليقاً